Vi är många som lever vårt liv med fyllda kalendrar både i vårt jobb och fritid. Vissa av oss känner oss inte nyttiga eller effektiva om vi inte kan titta i vår kalender och konstatera att den är i princip full. Men frågan är om det är sanningen…..?

Både vår kropp och hjärna har behov av återhämtning. Vissa människor mer än andra och vi har olika sätt att återhämta oss på. Men oavsett behov och sätt, så handlar det om att koppla av och ifrån det som så ofta skapar både en inre stress och en aktivitetsnivå som gör att trycket för bröstet ibland kan göra sig påmint på ett oroväckande sätt.

Återhämtning i arbetet skapar förutsättningar att reflektera över sin egen arbetssituation, ledarskap och prestation. Även att tillåta sig ta tid för strategiska och långsiktiga frågor som ofta har en stor påverkan för ett företags eller organisations framgång och välmående över tid. Att tillåta sig att stanna upp skapar också en respekt från medarbetarna. Det visar på insikt och förståelse för kraften och hemligheten i att ibland stanna upp och det är också ett föredöme för omgivningen som visar på ett sunt och hållbart ledarskap. Det kan säkert finnas vissa som opponerar sig och tycker att man skulle vara ineffektiv och t o m lat. Dessa skulle jag vilja utmana att seriöst testa att ge sig själva lite mer tid för återhämtning och reflektion och därefter kan vi prata om uppnådda resultat och kvalitén i dessa. Gamla klyschor är ju att ”en motor utan bränsle går inte och skär ihop ganska snabbt” och ”ett batteri som inte får laddning ger ingen effekt”. Vi har hört det förut, men det är inte mindre sant för det. Skulle du behöva tänka mer på din återhämtning och utrymme för reflektion?

Privatlivet kan i många delar se likadant ut. Det är mycket måsten, tider att passa, saker att fixa, områden som man vill och bör vara duktig inom. Andra hinner så mycket och man ”vill” så mycket trots att tiden och orken kanske inte finns.  Mina frågor är; Är det du själv som sätter dom normerna eller någon annan? Är det på riktigt viktiga saker? Är det saker som du känner tillför värde och mening för dig själv och dina närmaste? Tyvärr är det ofta så att det är när vi går igenom tuffa saker i livet och kriser av olika slag som vi verkligen tänker efter och omvärderar det viktiga i livet. Det kan hålla genom resten av livet, men alltför ofta är det för en tid och sedan är man till stor del inne i samma hjulspår igen. Vi är vanemänniskor, vilket gör att det tar tid att ändra en vana. Vi måste alltså ge oss själva tid att omvärdera, förändra och leva efter nya insikter och erfarenheter som vi vill ska påverka våra liv och vår omgivning. Inte sällan har vi hjälp av att involvera någon annan i våra beslut och målsättningar för att skapa referenspunkter och stöttning i den fortsatta resan. Har Du någon som känner till Dina mål och utmaningar för att nå dit?

Jag vet inte hur din sommar, semester och resten av året ser ut. Men vad skulle hända om du gav dig själv möjligheten att tänka framtid på kort, medellång eller lång sikt som ett oskrivet blad. Är det skrämmande? Skulle det ge dig ny energi och nya möjligheter? Vad hindrar dig? Det kanske skulle vara den bästa present du gett dig själv för att komma iordning med dig själv, din arbetssituation eller något som pressar dig på det privata planet. Sommar och semester är en bra tid för reflektion och nya beslut. Våga tänka tanken och utmana dig själv att drömma och planera utifrån ett oskrivet blad!