Vi är många som har som mål och önskar att vara en dynamisk ledare. Men vad innebär det? Är det jag som person som ska vara dynamisk?
Eller ska jag se till att mina medarbetare fungerar dynamiskt tillsammans med mig och varandra?

Slår man upp ”dynamisk” i Svenska Akademiens ordlista får man flera spännande förklaringar till ordet; Sambandet mellan kraft och rörelse, kännetecknande – initiativkraft, växlingar i ton- och tryckstyrka t ex.
Alla med det gemensamma att de har en avgörande betydelse när det kommer till ledarskap. Att vara ledare handlar till stora delar om att agera på ett situationsanpassat sätt utifrån miljö, personligheter och förutsättningar/situation.
Ibland behövs ett kraftfullt ledarskap med ett högt tempo och ibland är konsten att växla ner och vänta in. Lyssna och förankra för att komma vidare i de beslut och processer som är avgörande för medarbetare och företaget.

Om man som ledare bemästrar konsten att leda på ett dynamiskt sätt, så har man kommit långt på sin framgångs- och utvecklingsresa. Med största sannolikhet leder man ett team eller organisation där medarbetare växer och utvecklas i sina olika roller. Befinner man sig i ett sådant läge är det troligt att medarbetare trivs och både kvalitativa och ekonomiska resultat har en positiv utveckling. Men varför är det så många som inte känner att det fungerar? Ledare som känner sig vilsna och frågande över sitt eget ledarskap och medarbetare som önskar mer och bättre från sin ledare? Jag tror det handlar om fyra saker:

  1. Man behöver ha insikten om det avgörande i ett dynamiskt ledarskap och vilja att leda på det sättet.
  2. Man behöver ha insikten att ett dynamiskt ledarskap är just dynamiskt.
  3. Man behöver ha insikten att det krävs träning och ha viljan att träna.
  4. Man behöver ha insikten att en coach/mentor som fungerar som en slags PT säkerställer att man lyckas!

Med de här insikterna som bas finns en bra utgångspunkt att forma ett modernt och dynamiskt ledarskap. Ett ledarskap som är trovärdigt och kan möta människor där dom befinner sig och med det dom och deras uppgift behöver.

Allt ledarskap och samarbete handlar om kommunikation och hur vi förhåller oss till varandra. På vilket sätt vi har förmåga att ta vara på varandras styrkor och fungera tillsammans. Det krävs både i framgång och motgång, där förmågan att balansera kraft, rörelse, ton- och tryckstyrka på ett klokt sätt. Anser Du att Du är en dynamisk ledare? Finns Du i ett sammanhang där Du saknar en dynamisk ledare? Det är aldrig för sent att börja träna Dig själv och andra!
Med vår tids utmaningar i både företag och samhälle är just den här typen av ledarskap extra viktigt och avgörande för hur vår framtid kommer se ut!