När man närmar sig 50 så är det många som kommenterar att man är på väg mot andra halvlek och att livet rusar förbi. Man ”måste” ta vara på varje dag och minut innan livet tar slut. Men livet tar väl inte slut när vi passerar 40 eller 50?! Det är ett nytt kapitel i vår livsresa som börjar! Våra liv ser olika ut och vi har olika förutsättningar och inställning till vad man lägger i att ta vara på livet. Det är en balansgång mellan olika saker i olika skeden av livet.

Jag ska dela lite av min personliga resa…… För några år sedan hade jag förmånen att delta i ett dygn där temat var ”halvtid”. För mig blev det en helomvändning på flera plan och en hjälp att hitta ett klarare fokus för mig som person och i vad jag vill i min andra halvlek av livet. Både personligt och professionellt. Under samma period gick jag igenom en väldigt tuff period privat, vilket egentligen borde ha gjort det svårt att tillvarata det som det här dygnet gav. Men för mig blev det tvärtom. Kanske just därför förstod jag och kunde stilla ner mig och lyssna in mig själv och alla kloka saker som andra delade med sig av. Jag vågade visa mig sårbar och vara öppen på ett sätt som inte är vanligt när man träffar människor man inte känner. En ovan situation och upplevelse, men för mig (och jag vet många andra som har samma upplevelse) blev det ett tillfälle för nya målsättningar och beslut. En förberedelse i halvtid för andra halvlek!

Jag tror det ligger en stor hemlighet i att visa sig sårbar, för att växa, utvecklas och kunna ta kloka beslut mot framtiden. Att vara sårbar är inte att vara svag, det är att vara modig! Vi går alla igenom olika säsonger i livet. Hos vissa av oss syns det tydligt på olika sätt hos andra sker det mesta inombords eller bakom stängda dörrar. Oavsett hur din situation ser ut är ärlighet mot dig själv och förmågan att kunna vara sårbar en stor tillgång för den fortsatta resan i livet. För min del handlade det väldigt mycket om att forma tankar och känslor till ord för att så tydligt som möjligt tala om för mig själv vad jag vad jag har för styrkor, hur jag vill använda dom och i vilket sammanhang. Ett uttryck som följt mig sedan det där dygnet på en av öarna utanför Göteborg är: ”The Purpose Driven Life”. Ett uttryck som är titeln på en bok av en pastor som heter Rick Warren. Oavsett om man är troende eller ej, så vill vi väl alla ha ett liv med mening, eller?! Fundera en stund på hur ditt liv nu och framåt ser ut och om du kan säga att du har ett ”purpose driven life”…….

Det finns någon outtalad uppfattning om att det är ”baksidan” av våra liv som börjar vid halvtid. Jag tror det är viktigt att tänka på ett annat sätt. Att med alla våra erfarenheter, en utvecklad och förfinad personlighet samt de törnar och glädjeämnen vi mött, har vi alla möjligheter att bli en ännu bättre version av oss själva och också få betyda mycket för människor i vår omgivning. Som ledare har vi väldigt mycket kvar att ge och i en mix med yngre ledare finns en väldig potential och styrka! Just att ta vara på erfarenhet och kompetens i en mix med unga hungriga och drivna personer är något jag brinner för och tror är en nyckel på olika arenor; företagande, politik, ideella organisationer etc. Jag tror vi behöver våga ställa oss vissa frågor mitt i livet och våga ge oss tid att ge svaren också:

  • Var befinner vi oss?
  • Vart är vi på väg?
  • Vill vi åt det håll vi är på väg?
  • Vilken väg har vi stakat ut för resan?

Ju ärligare svar vi vågar ge oss själva, desto bättre kommer vi må. Vi kommer också ha större möjligheter att nå våra mål om vi svarar ärligt. MItt tips till dig som befinner dig i ”halvtid” är: Våga ställa frågorna! Bjud gärna in någon i dina funderingar! Våga vara sårbar!