Det finns mycket som görs inom ledarskap och coachning som är fantastiskt bra och tyvärr även en del som mer handlar om bra ”oneliners” och att själv stå i rampljuset. För mig är det viktigt att man som ledare jobbar med det som ger ett bestående värde och att det utgår ifrån en stabil grund.

Allt ledarskap handlar om ett stort ansvarstagande utifrån uppgiften, men också gentemot dom man är satt att leda. Oavsett om det är i en roll som ytterst ansvarig t ex VD, ordförande eller i någon annan roll för en mindre eller större grupp. Som ledare är det viktigt att man utgår från en värdegrund som är förankrad i sättet att se på sig själv, sin omgivning och uppdraget. Därför är ordet värdegrund för mig två ord; Värde & Grund.

Om vi som människor inte känner att vi har ett värde och får bekräftelse, mår vi inte bra. Som ledare är det därför viktigt att ha fokus på det som skapar värde utifrån ledarskapet. Värde är inte bara ekonomiska eller kvalitativa resultat, utan värde för människorna man leder och på så sätt leda för att uppnå uppsatta mål. Det kan vara värden inom många olika områden och det kan skifta från person till person och från grupp till grupp. Det innebär att ett ledarskap som skapar värde måste klara av att ha en situations- och individanpassad hållning.

Att utgå från en stabil grund ökar förutsättningarna att vara trovärdig och klara av både ljusa och mörka passager i konsten att leda. Det finns nog ingen ledare som inte blir ifrågasatt på något sätt eller får kritik i olika situationer. Förhoppningsvis är det också så att man som ledare får uppskattning och positiv input för den man är och det man uträttar. Oavsett vad så är en stabil grund avgörande för hur man klarar av att hantera både med- och motgångar. Att vara en trygg ledare är ofta det som omgivningen uppskattar mest. Det är från den tryggheten man sedan kan våga och och kunna vara tydlig, kravställande, uppmuntrande, klara av konflikter m m på ett sunt och balanserat sätt. Områden som en god ledare måste klara av för att trivas i rollen och bli framgångsrik. 

Alltså; Det är en hälsofråga för ett företag och organisation att ha en värdegrund, men minst lika viktigt för en ledare att utgå ifrån i sitt ledarskap.                                                                  

En värdegrund för en ledare har enligt mig två huvudpelare:

    1. Värde – Ett sätt att leda som skapar värde för det och dom man är satt att leda.
    2. Grund – En utgångspunkt/fundament som är en trygghet både för mig som ledare och dom man leder.

Om man som ledare har sin förankring i dessa två ord och kopplar samman dom har man goda förutsättningar att bli framgångsrik tillsammans med sitt team. Oavsett vilken nivå man arbetar på och vilket uppdrag man är satt att leda.

Har Du en värdegrund för Ditt ledarskap? Känner Du att Du tillför värde? Står Du på en stabil grund som människa och ledare?