Att vara ledare handlar väldigt lite om att bestämma eller bevaka en position. Att leda är att vara den person som vet vilken väg ett team/organisation ska gå, visar det på ett tydligt sätt och själv är på väg åt samma håll. Som ledare måste man också vara villig till och älska ständiga förändringar. 

Det kan verka som självklarheter, men otroligt ofta är det just här det går fel. Alltför många ”tar sig” ett chefskap och driver ”sina” frågor, och/eller det som ägare eller högre ledning bestämt och satt krav utifrån, utan att själv förstå sin roll i det som ska utföras eller ha viljan, förmågan eller förutsättningarna att agera som en god ledare. Nästan var vi än befinner oss handlar det om att möta människor och leda sig själv och andra genom ett gott föredöme och med tydlighet visa att både hjärta och hjärna är påkopplade för uppgiften. Det gäller så nära oss själva som i ett förhållande eller familj och vidare ut i våra sociala sammanhang, arbetsplatser, föreningsliv osv.

Många av oss misslyckas trots att vi egentligen vet hur det ”borde” vara. Det kallas att vara mänsklig. Då gäller det att vara ödmjuk och våga visa sig sårbar och be om hjälp. Stanna upp och landa i vad nästa steg är. Jag säger inte att det är enkelt, för ibland gör det ont och tar på vår stolthet och inre människa. Inget annat än att vara ärlig och sig själv kommer fungera om man vill bli en god ledare i det långa loppet.

Jag har arbetat i familjeföretag i många år och älskar den utmaning och komplexitet som kommer med att i vissa frågor behöva väga in traditioner, känslor, familjeband m m. I det har jag lärt mig väldigt mycket. Även haft förmånen att vara en del av generationsskiften både som anställd VD och i närhet i form av styrelsearbete och konsultuppdrag. Det är verkligen en speciell nerv i ett familjeföretag som inte går att jämföra med något annat. Och även om det finns otroligt många likheter i hur det fungerar i olika familjeföretag, så är varje bolag unikt. Dock finns det ett antal olika ”spelregler” för att ett samarbete i en extern ledningsfunktion ska fungera. I den typen av bolag krävs det ännu mer av medarbetare på ledande positioner.

Jag tror att en stor hemlighet finns i att våga involvera andra i sina funderingar och sin kamp utifrån ovan. Skulle man ha viljan att öppna sig även i det som är det personliga och privata, så finns än mer möjligheter att få helheten att fungera. Att skapa förutsättningar att växa själv och få andra i sin omgivning att växa genom ett förbättrat ledarskap med fokus på ”mjukvaran” och inte ”bara” resultaträkningen. Min övertygelse är nämligen att du kan skapa kortsiktiga resultat genom ett hårt styrande ledarskap, men de långsiktiga resultaten och värdena skapar man genom ett fokus på människor. Det är nämligen människorna som gör skillnaden och det är i det goda ledarskapet man skapar långsiktighet i anställningar, utvecklingen av medarbetare och kundrelationer.

Genom alla mina år som ledare, vilket hunnit bli ca 25 år, har min största glädje och tillfredsställelse varit att se ett gott ledarskap skapa växande miljöer både för människor och team/organisationer och genom det se både kvalitativa och ekonomiska resultat.  Vid en lunch med en god vän, fick jag tre kloka ord att leva efter och som jag tycker är centrala i ett gott ledarskap: Reflektion – Insikt – Nytt beteende.                                                                                                                                                                                                             Tänk om Du och jag kunde leva efter det ännu mer! Då skulle vi få se förbättrade resultat på fler områden än vi kan ana!