Ibland uttrycker man att småbarnsåren är som ett ”familjeföretag”. Det handlar till stor del om att få ihop tid, ekonomi, känslor, det sociala, sig själv och räcka till för allt i princip samtidigt. Exakt så är det kanske inte att leda och äga ett familjeföretag, men helt klart finns en hel del likheter.     

Vi människor styrs ofta av känslor, för det är dom vi har närmast oss i själ och hjärta. Därför reagerar vi ibland på ett sätt som inte är rationellt om man ser på det utifrån eller utan att vara direkt involverad i situationen. Så är det i många fall om man ser på ett ägarlett bolag från utsidan. Det både görs saker och tas beslut som kan verka fel och förvånande när man inte är en del av familjen eller är en del av ledningen. Under mina år som VD, chef och i styrelsearbete i ägarledda bolag har jag många gånger fått frågan om hur man klarar av att ha en ledande befattning i ett bolag som ibland styrs mer av historik, känslor och omständigheter omkring en familj än av det som driver affären och bolaget till mest optimala resultat. Varje gång har jag svarat att det är en del av utmaningen och tjusningen i att jobba i ägarledda företag, men det kräver att man har förståelse för, insikt om och är beredd att agera utifrån det läge som både företaget och familjen befinner sig i. Man måste helt enkelt  på något sätt ”bli en del av” familjen och ha förståelse för och ”köpa in” på en del saker som man kanske själv inte är helt övertygad om i alla lägen.

Att ha en ledande befattning i ett familjeföretag kräver mer på vissa områden än i andra typer av bolag. Man måste kunna hantera att vara drivande, ha övertygelse om vart man vill och hur. Samtidigt ha en stor förmåga att lyssna in och balansera både affärsmässiga och känslomässiga frågor på ett bra sätt. Klarar man inte det blir man ofta inte långvarig som VD eller chef i ett ägarlett företag. Lyckas man så är ägarledda företag en fantastisk miljö att växa och utvecklas i! Dessutom består en stor del av Sveriges företag av just ägarledda-/familjeföretag, så blir man duktig på balansen så har man många möjligheter till intressanta utmaningar.

Som jag ser det är det fyra huvudsakliga områden som man måste ha koll på när det gäller den här typen av företag:

  • Företaget – Är ofta det som håller samman (eller splittrar).
  • Ägandet –  Kan se ut på många olika sätt och ändra sig över tid beroende på familjeförhållanden.
  • Familjen – Vad som händer inom familjen får en direkt påverkan på företaget. Mer eller mindre.
  • Individen – Att vara familj betyder inte att man är lika och vill samma sak. Att ta hänsyn till individuella behov och åsikter är också viktigt.

Efter snart 30 år i ledande befattningar i främst familjeföretag, har jag den största respekt för att närma mig frågor som omsluter de fyra områdena ovan. Men jag vet också att jag fått erfarenheter och kompetens som nu kommer till nytta för andra familjeföretag. I många delar handlar det om att våga närma sig de riktigt känsliga frågorna och göra det respektfullt och inkännande, för att på bästa sätt kunna bidra till både individ, familj och företag.

Har Du/familjen tagit vara på företagets fulla potential? Fungerar samarbetet och har ni samsyn Individuellt – Inom familjen – Utifrån ägandet – Framtiden för företaget? Var tacksamma om ni har det, men var noga med att vårda det och se till att fortsätta utveckla och leva med samtliga områden hela tiden. Är ert läge inte så? Då är det hög tid att göra något åt saken innan det gått för långt och fått för stora konsekvenser både för Dig som individ, familjen och företaget!