Partnerskap – Tillsammans är vi starka

AIMS International – We Find & Grow Your Leaders

Att hitta rätt ledare och arbeta med befintliga nyckelpersoners utveckling är affärskritiskt och centralt för att en verksamhet ska nå sina visioner och mål. Partnerskapet mellan Carpvik Consulting AB och AIMS International skapar möjligheter att på en internationell arena hitta rätt kompetens och matchning för att säkerställa ett företags fortsatta utvecklingsresa.

AIMS International har en gedigen kompetens i över 50 länder och Sverige är inget undantag. Det finns ett mycket erfaret team i Sverige, som har djup kunskap inom Executive Search i olika branscher och typer av företag. Det finns också ett starkt fokus på att utveckla styrelsers arbete och samspelet mellan ägare – styrelse – ledning.

Mitt fokus i samarbetet är i första hand att vara Associated Senior Consultant inom Board Services-uppdrag men partnerskapet ger också kunder möjlighet att få hjälp med Executive Search, vilket gör det möjligt att ta ett helhetsgrepp om ledarskapsfrågorna i ett företag;

  • Hitta rätt ledare
  • Personlig utveckling och teamutveckling
  • Ledarskapsfrågor i hela ledet från styrelse – VD – ledningsgrupp – övriga ledare i verksamheten

Tillsammans kan vi ta ett större ansvar i samarbetet med våra kunder vilket skapar förutsättningar för att kunderna ska få den effekt man önskar i förändringsarbetet.

Mer information om AIMS International hittar du på

https://aimsinternational.com/en/company/aims-sweden/

Euroacademy – A World Well Led

Genom partnerskapet med Euro Academy finns tillgång till toppmoderna verktyg för både personlig utveckling och teamutveckling. Verktyg som fungerar både digitalt och i personliga möten, vilket ökar flexibiliteten och möjligheterna för hur och när man jobbar med ledarskapsträningen eller den personliga-/teamutvecklingen.
Företaget har varit verksamt inom ledarskapsfrågor sedan 1985 och har bred erfarenhet av att jobba med såväl enskilda personer som större organisationer.
Under dessa år har man byggt ett nätverk med kunniga coacher och konsulter som är certifierade i de olika verktygen, vilket ger en hög kvalitet i genomförandet.
Nätverket skapar också möjligheter för samverkan i större projekt.

Ett utvecklingsarbete med något av EuroAcademy:s verktyg kan se olika ut beroende på personens eller teamets målsättning, behov och förutsättningar. Det bästa sättet att hitta rätt process och målbild är att börja med ett förutsättningslöst möte där det ges möjlighet att lyssna in och också visa vilka olika verktyg som kan vara aktuella.

Ledarskapsfrågor har sällan varit viktigare än nu! Därför är det en investering att träna och utveckla sina ledare och ge möjlighet att få coachning både på det personliga och professionella planet.

Mer information om EuroAcademy hittar du på www.euro-academy.com

Kontakt

Telefon

+46(0)36-860 27 70

E-post

info@carpvikconsulting.se

Adress

Carpvik Consulting AB
Carl Lundius väg 7
553 11 Jönköping