Den strategiska värdekedjan

 

Om Annika & Jonas

Samspelet gör skillnaden

Privatägda företag står inför helt andra utmaningar när det gäller strategisk styrning och ledning än publika bolag. Styrelse och ledning är inte lika autonoma i ett företag där ägarna är personligt engagerade. Roller blandas ofta samman när ägarna är med i styrelsen och ledningen. Beslut fattas på både affärsmässiga, känslomässiga och historiska grunder.

Samspelet mellan ägare, styrelse och ledning är därmed avgörande för värdeskapande i dessa bolag. Det kräver ödmjukhet, lyhördhet och integritet. Lika viktigt det att varje del i den strategiska beslutskedjan – ägare, styrelse och ledning – förstår vad de måste bidra med för att helheten ska fungera.

I följande avsnitt samtalar vi, Jonas Carpvik och Annika Hall, om det vi kallar den strategiska värdekedjan i privatägda företag. De tre första avsnitten fokuserar på vad som krävs för att varje del i kedjan -ägare, styrelse och ledning – ska fungera. Det sista avsnittet handlar om byggstenar för ett konstruktivt, värdeskapande samspel dem emellan.

Ägande

I det första avsnittet pratar vi om ägarnas ansvar för att staka ut den övergripande strategiska riktningen för bolaget. Vi diskuterar också varför ägarkompetens är en förutsättning för konstruktivt samspel med styrelse och ledning. Följ med i våra tankar kring ägandet.

Styrelsen

I detta avsnitt belyser vi vikten av att styrelsen förstår både affären och ägarviljan. Utan förståelse för ägarnas drivkrafter är det lätt att gå fel i strategiarbetet. Lyssna vidare på våra tankar kring effektivt styrelsearbete i privatägda företag.

Ledning

En extern vd är många gånger ett utmanande steg. Men en extern vd, med ett tydligt vd-uppdrag och en dynamisk ledningsgrupp, kan bli ett lyft för bolaget. I det tredje avsnittet diskuterar vi vilka förberedelser som krävs för att vd-rekryteringen ska bli lyckad.

Samspelet

Ett konstruktivt samspel mellan ägare, styrelse och ledning är en förutsättning för värdeskapande i privatägda företag. I vårt sista samtal om den strategiska värdekedjan lyfter vi därför frågor kring hur ett sådant samspel kan skapas och bibehållas.

Annika Hall och Jonas Carpvik

Annika och Jonas har på olika sätt samarbetat under mer än 15 år. Allt ifrån kurser på Internationella Handelshögskolan i Jönköping, till föreläsningar, workshops och kunduppdrag.
Mixen av Annikas forskningsbakgrund och praktiska erfarenhet i ägarfrågor tillsammans med Jonas mångåriga ledarerfarenhet som bl a VD och styrelseordförande, har gjort samarbetet både dynamiskt och värdeskapande för företag och organisationer. Under årens många samtal mellan oss har bakgrunden till resonemanget i ”Den strategiska värdekedjan” vuxit fram.

Annika Hall har en bakgrund som forskare i företagsekonomi, med inriktning på familjeföretag, från Jönköping University. Under drygt tjugo år har hon arbetat med rådgivning vid ägarförändringar, processer där konstruktiva möten och förmågan till ömsesidig förståelse och samsyn är centralt för långsiktigt hållbara lösningar. Hon utbildar sig kontinuerligt inom områdena kommunikation och gruppdynamik, bland annat i Storbritannien. Utöver rena rådgivningsuppdrag skriver Annika böcker och artiklar, föreläser och håller utbildningar (nationellt och internationellt) inom sina fokusområden.

Jonas Carpvik har mer än 25 års erfarenhet av ledande positioner inom främst familjeföretag. Det har innefattat uppdrag som VD, Styrelseordförande och ledare på olika chefsnivåer. Uppdragen har skiftat mellan olika branscher och företagsstorlekar. Jonas har även funnits med i ett antal olika styrelser genom åren.
Jonas driver idag en egen konsultverksamhet med fokus på Ledarskapsträning, Coachning och Affärsutveckling i främst familjeägda företag.
Fokus ligger på att ha människan i centrum och utifrån det skapa en långsiktig och hållbar utveckling som skapar värde för individ, bolag och ägare.

Kontakt

Telefon

+46(0)36-860 27 70

E-post

info@carpvikconsulting.se

Adress

Carpvik Consulting AB
Carl Lundius väg 7
553 11 Jönköping