Att få ett ”Nej” som svar på en fråga är oftast inte det vi önskar eller behöver. I många fall uppfattas man som väldigt negativ om svaret är ”Nej”. Men så behöver det inte alls vara eller för den delen uppfattas. Ett ”Nej” kan vara ett ”positivt Nej”!

Häromdagen satt jag i ett samtal med en person som kallade sig själv för ”pleaser”. Det vanligaste svaret var ”ja” på de flesta frågor och utgångspunkten var att bidra och göra allt som gick för att få saker och ting att fungera och gå framåt på ett positivt sätt. Vårt samtal kom snabbt in på vad det inneburit i den personens liv, mående och förmåga att leverera efter sin potential och förmåga. Vi blev rörande överens om att det fanns för många exempel på att det inte varit till bästa nytta vare sig personligen eller för sammanhangen på jobbet och privat.
Det ledde oss vidare in på ett resonemang om hur man hittar balans och prioritering i att säga ”Ja” och hur ett ”Nej” kan vara ett ”positivt Nej”. Både på det personliga planet och i en arbetssituation.

Det är många av oss som känner en väldigt negativ laddning i ordet ”Nej”. Det är inte det vi vill vara eller uppfattas som; Nej-sägare. Men om vi vänder på det och funderar över vad ett ”Ja” med fel förutsättningar innebär, så blir inte bilden lika svart och vit. Man skulle kunna säga att det blir ett ”negativt Ja”. Det finns många som blivit utnyttjade av sin omgivning utifrån att man oftast eller alltid svarar ”Ja” på saker man ombeds engagera sig i. Man hamnar helt enkelt i en skuld till andra utifrån ett svar som egentligen borde vara positivt. Ibland ställs frågor från vissa personer på ett sätt så att ett ”Nej” känns som en omöjlighet och det dåliga samvetet gör sig påmint och tar bort möjligheten att svara ”Nej”. Ett manipulativt och fult sätt att styra människor om du frågar mig.

Jag skulle önska att vi kunde ha ett klimat där det finns både positiva ”Ja” och ”Nej”. Det skulle lösa upp så många låsningar och rädsla för både människor och eget misslyckande eller att uppfattas negativ. Följ med mig lite till i mina tankar, så hoppas jag att du förstår vad jag menar……

På det personliga planet är ett ”Ja” som inte bottnar i en känsla att man vill eller kan svara ”Ja” ett falskt ”Ja”. De som hör ett ”Ja” från en person som inte menar det har ju ändå ingångsvärdet att det är grönt ljus. Men den som svarat har en massa reservationer, känslor och tankar som är allt annat än vad svaret ”Ja” egentligen ska innehålla. Konsekvensen av det blir ofta dåligt mående, missförstånd och konflikter. Knappast det man önskar när man får ett ”Ja-svar”. I ett sånt läge är ett ”Nej” ett ”positivt Nej”.
Självklart finns motsatsen ibland också där det kan finnas ”Nej-sägare” som av någon princip, prestige eller illvilja svarar ”Nej” fastän man innerst inne vet att det inte finns så många alternativ och man kanske till och med tycker att svaret är ”Ja”, men av någon anledning förmår man sig inte att svara ”Ja”.

För en grupp/team får det samma konsekvenser, men multiplicerat med antalet personer det berör. Alltså får det betydligt större konsekvenser. Otydligheten och frustrationen blir stor och förmågan att utföra sin uppgift som team minskar kraftigt. För en ledare blir arbetsuppgiften och ansvarstagandet en nästintill omöjlig uppgift i den typen av klimat där ett ”Ja” inte innebär ”grönt ljus”. För ett delegerande ledarskap är en beståndsdel att involvera sina medarbetare i beslutsfattande och delegering av ansvar. Där blir det extra viktigt att ett ”Ja” är ett ”Ja” och ett ”Nej” ett ”Nej”.

Vi har alltså alla ett ansvar i att vara uppriktiga i våra ”Ja” och ”Nej” och som mottagare är ansvaret att kunna hantera både och. I det tempo som vi alla lever i idag, med krav från olika håll och egna krav på vad vi vill prestera och leverera så är ansvaret att ibland säga ”Nej” för vår egen skull extremt viktigt för att räcka till och få återhämtning. Det innebär också att säga ”Ja” till vissa saker som vi vet att vi mår bra av och som ger oss energi och kraft både för vår egen del och det uppdrag vi har. Vi behöver alla arbeta med att kunna säga mer ”positiva Nej” och fortsätta säga ”Ja” till det som vi på allvar ger grönt ljus utifrån oss själva eller vårt sammanhang.

  • Inom vilka områden behöver du bli bättre på att säga ett ”positivt Nej”?
  • Till vad behöver du säga mer ”Ja” för att må bättre både för din egen och din omgivnings skull?