Vi har ofta en tanke, plan, dröm, vision, önskan…..ja, en bild av hur vi önskar och vill att olika saker ska vara eller utveckla sig i livet. I vissa delar får vi se det uppfyllas och kan glädjas åt det. I andra känner vi sorg och ibland får vi se något annat som vi inte tänkt. Det behöver inte betyda att det är sämre, men det blir på ett annat sätt. Det är livet som pågår……

Samma sak gäller som ledare. Vi har en riktning och ett mål för vårt team, verksamhet, företag m m som jobbar hårt för att hålla i och vi har förväntningar och krav på vad som ska levereras på olika områden. Men som vi alla vet blir det inte alltid som man tänkt sig. Ibland på grund av omständigheter som vi inte kan styra över och ibland för att vi själva tappat fokus eller gjort val som visar sig inte vara dom bästa. I situationer där vi hamnat i något vi inte tänkt oss är våra olika känslor och sätt att agera något som påverkar fortsättningen på ett avgörande sätt. Som ledare och människa har vi val att göra och ansvar att ta, både i med- och motgång.

När det som inte blir som man tänkt sig upplevs som att det är till det sämre är ofta både val och ansvar en tyngre börda att bära. Det är lätt att gå in i tankar och känslor om vad man skulle och borde ha gjort och vilka ”ursäkter” man kan hitta för att man befinner sig där man gör. Det kan också innefatta känslor av skuld och otillräcklighet. Det är mänskligt, men inte något som gör någon skillnad. Skillnaden ligger i hur vi hanterar oss själva och den situation vi befinner oss i. Med det inte sagt att det är enkelt eller självklart på vilket sätt eller att vi har förmågan och kraften att göra det som gör skillnaden, och då kan känslor av vanmakt och nedstämdhet lätt göra sig påminda och dra oss ännu längre ifrån det som vi egentligen behöver eller vill.
Det motsatta kan hända när pusslet läggs och skapar den bild vi haft inom oss och önskat få se.

När det blir som vi tänkt oss
Vilken härlig känsla! Att en dröm, en plan, en önskan faller på plats och vi får möjlighet att glädja oss över det och känna tillfredsställelsen och energin i att vi är på väg eller nått ett mål. Att få känna den där goa känslan av att målet man satt och planen man lagt faller samman och vi kan fira en framgång. Om det dessutom involverar fler människor blir glädjen så mycket större och man får dela stunden med andra. I dom här lägena är det tid för att fira och ta vara på energin som kommer till oss!

När det inte blir som vi tänkt oss
Det är mycket av motsatsen till ovan…. När vi hamnar i lägen som inte mappar med våra planer och mål eller där det kommer oförutsedda negativa överraskningar är det lätt att tappa mål, fokus och kompass. Modlöshet och i förläningen depression kan skapa ett hårt grepp om både tankar och känslor. För någon kommer en revanschlust och ur det negativa kommer en energi av att minsann fajtas för förändring!

När vi hamnar i läget av att känna misslyckande och att livet blir mörkt, gör och tänker vi ofta på ett sätt som vi innerst inne vet inte är det som är bäst för situationen. Vi dras med i en spiral som är viktig att stoppa och vända, men som kan kännas omöjlig att hantera just då. Jag är ingen psykolog, men genom livet har jag skapat mig en del erfarenheter både privat och professionellt. Därför delar jag med mig av fem punkter för att hjälpa sig själv när det inte blir som man tänkt sig:

 1. Vad har du själv påverkat för att hamna i den situation du befinner dig i?
  Sortera det du kunnat påverka och ta det som en erfarenhet in i framtiden. Det som du inte kunnat påverka behöver du jobba med för att acceptera.
 2. Vilka delar kan du se något positivt i även om det inte blivit som du tänkt dig?
  Sortera och reflektera över hur du på bästa sätt använder dom för att stärka dig själv i att hantera det som inte blivit som du tänkt dig.
 3. Vad har påverkats negativt när det inte blev som du tänkt dig?
  Sortera och prioritera det du kan agera på och lägg en enkel plan för när, hur och vem för att ta dig vidare.
 4. Vad kan du lära dig för framtiden?
  Reflektera över vad som är dom viktiga lärdomarna och hur du på bästa sätt använder dom för framtiden.
 5. Vem/vilka i ditt nätverk kan vara ett stöd och en guide?
  Var tacksam för det nätverk du har och aktivera det. Saknar du ett relevant nätverk är det något att ta tag i.