Ja, den frågan går att ställa på många olika områden i livet. Den största frågan för oss alla är; ”Vad är meningen med livet?” och det är kanske något som vi funderar över hela livet mer eller mindre. Utifrån den frågan finns det sedan en mängd olika svar och frågor kopplade till vad som egentligen är ”meningen”. Följ med i några tankar om hur du och jag kan hitta och skapa mening.

Att skapa mening tror jag är något som är ett grundläggande behov hos oss alla. Det kan vara mer eller mindre viktigt, men inom oss finns en önskan och behov av att få betyda något för någon eller några på ett eller annat sätt. När det kommer till att leda människor är just utgångspunkten att skapa mening för dom man ska leda och den uppgift och mål man har extra viktigt. Ett ledarskap utan mening leder inte någonstans och får inte andra att vilja följa efter. Jag tänker stanna upp kort vid tre olika mening-ar som är viktiga att skapa i sitt liv: Mening för sig själv, Mening för mitt liv, Mening för ett sammanhang.

Mening för mig själv – Att skapa mening för sig själv är inte att vara egoistisk, det är att ta ansvar för sig själv! Vi har alla olika förutsättningar och förmågan kan variera men att skapa mening för sig själv är att göra det utifrån dom förutsättningar och förmågor man har. Inte att jämföra med andra och jaga det man ”tror” skapar mening. Nej, det handlar om att söka efter det som skapar mening för just dig. Det kräver ibland tid och då är det viktigt att ge det tid. Men inte bara det utan också reflektion över vem jag är, vad jag vill och vart jag vill. Frågor som kan vara skrämmande eller spännande. Roliga eller tunga. Det är en del av resan och när vi väl har tagit oss igenom det så kan vi mer landa i vad som är meningen för oss.

Mening för mitt liv – Det är en stor fråga som verkligen går på djupet om man tar den på allvar. Vi kan hitta mening i en livsåskådning, tro eller saker vi engagerar oss i. Det kan vara för människor som finns nära oss eller på avstånd. Det viktiga i den här frågan är att vi hittar en mening. Något som vi kan känna att vårt hjärta slår för och som vi känner glädje och energi inför. Samma sak kan skapa sömnlösa nätter och oro men det är ett kvitto på att det just har mening för mitt liv. Något av det djupaste och finaste vi kan ge oss själva och andra! När vi hittar meningen för vårt liv kan vi på riktigt betyda något för andra på ett djupare plan och på ett sätt som skapar värde även för andras liv.

Mening för ett sammanhang – Att få betyda något för andra är något av det finaste vi kan få uppleva. Att dela både glädje och sorg stärker både oss själva och vår omgivning. Min erfarenhet är att om vi fokuserar på att få betyda något för andra, så får det stor betydelse för oss själva också. Större än det vi gör för oss själva! I kriser skärps våra sinnen för vad vi kan och är villiga att göra för andra. Det skapar en ödmjukhet inför oss själva och andra som öppnar upp för att få betyda ännu mer än när vardagen rullar på. Om vi skapar mening för oss själva och vårt liv, men tappar delen att få betyda något för ett sammanhang har vi missat det största i frågan ”Vad är meningen?!”

Till sist; att skapa/hitta mening rör oss som individer på djupet. När man är ledare blir effekten multiplicerad. Att vara ledare är att bottna i sin egen ”mening” för att skapa mening för andra och på det sättet skapa kraft och riktning. Tänk vilka möjligheter vi kan skapa för oss själva och andra genom att jobba med frågan; ”Vad är meningen?!” Låt oss ställa frågan till oss själva och andra. Vad är meningen? Meningen med den du är, där du är och dit du vill komma? Vilka betyder du något för idag och vilka vill du betyda något för framåt? Kanske kommer frågorna stärka dig i den du är och där du är. Eller så blir dom anledning till ett antal nya beslut och omvärderingar. Det viktiga är att vi ställer oss frågorna och ger oss själva tiden att hitta svaren!