Känner du igen känslan av att inte räcka till? Räcka till för allt det där som du borde, skulle, förväntas, önskade och vill göra. Eller kanske det som du tror att andra tycker att du skulle göra eller vara, kanske rentav tycka eller känna.

Det har säkert alltid varit olika typer av omständigheter som gjort att vi människor känt oss otillräckliga både i och för oss själva och vår omgivning. Men skillnaden idag är att vi bombarderas i så många kanaler och i princip oavbrutet av allt som kan få oss att känna oss otillräckliga, så vi har inte förmåga att sortera eller värdera vad som är relevant att ta till oss av eller agera på. Det är lätt att hamna i tankar som inte är dom bästa för vårt mående eller sätt att vara och agera….

Jag är övertygad om att de flesta av oss vill göra vårt bästa och vara goda människor. Vi vill finnas där vi kan vara till nytta eller få betyda något för någon och vi vill få uppleva olika saker för att berika vårt eget liv och andras. Att vara en del av sammanhang som skapar mål och mening. För det ska det finnas tid för oss själva, vår familj, vårt arbete, våra vänner, en hobby, sköta om vår hälsa etc. Inte otippat så blir det ofta en strid med kalendern. Vår tid räcker inte till och vår kraft kanske inte heller räcker till. Eller så är det andra saker som är otillräckliga, t ex ekonomi, förmåga, mående m m.

Det kan vara otroligt frustrerande att konstatera att det finns saker som man inte kan påverka som skapar känslan av otillräcklighet, men fastna inte i dom! Jag menar inte att ta lätt på utmaningar vi har, men låt dom inte äga dig eller din känsla av vad som är tillräckligt. Just där och då, när något minskar din känsla av att räcka till, är det ok att säga till sig själv; Det räcker så här, det är tillräckligt! Men, är inte det lite passivt att inte pusha sig själv eller låta sig inspireras av peppning att ”du klarar lite till”. Det kan man kanske tycka, men poängen är att vi behöver känna att vi är och gjort tillräckligt även om vi normalt sett skulle klarat mer. Framför allt att vi ”är” tillräckligt.

Att inte få känna att det räcker och att man är tillräcklig är en plats som enbart skapar dåligt mående på ett sätt som förtär oss inifrån. Att gå med den känslan eller kravet utifrån är inte roligt under korta perioder och pågår det under längre tid är det en direkt hälsorisk! Vi är tillräckliga på olika sätt och olika nivå beroende på var i livet vi befinner oss och i vilken situation. Därför är jämförelse med andra ingen bra idé alls såvida man inte känner lust och inspiration i det. Men jag skulle säga att det är just att känna inspiration och lust som är det som är nyckeln. Jämförelser blir ofta en negativ känsla som leder till jakt på något som i många fall inte är det som vi innerst inne vill eller behöver, men det kan se ”bra ut”.

Att jaga för att nå känslan att man har eller är tillräckligt är meningslös. Varför? Jo, det vanligaste är nämligen att känslan följer med vår jakt. Så när vi nått det som vi trodde och ansåg var tillräckligt tidigare, så finns det en ny referensram som definierar vad som är det från nu och framåt. I den miljön kan vi vara väldigt säkra på att vi aldrig kommer räcka till eller vara tillräckliga!

Så; min uppmaning till dig och mig är att vara lite snällare mot oss själva. Vi räcker till och det är oftare tillräckligt än vad vi tror!

 

  • Vad är det egentligen jag vill räcka till för?
  • Vad är det viktigaste att räcka till för?
  • På vilket sätt kan jag ta kontrollen över hur mycket min känsla av otillräcklighet får påverka mig?