Vilka är dina byggklossar och hur använder du dom…..? Att vara medveten om sina olika kompetenser och hur man på bästa sätt använder dom är en stor tillgång och förutsättning för att lyckas på flera områden i livet. Inte minst som ledare.

Under min uppväxt var LEGO en stor favorit. Det började med enklare byggnationer där färgen på klossarna och enklare former var det som intresserade. Men ganska snart utvecklades projekten till att bli mer och mer avancerade byggen som krävde ritningar, tankeverksamhet och inte alltför sällan var vi flera som tillsammans hjälptes åt för att bygga egna idéer eller mer avancerade saker med hjälp av ritningar. Varje byggkloss stor eller liten hade sin betydelse för att helheten skulle bli bra och att jobba tillsammans med andra var i många fall lösningen på saker som jag själv inte klarade av.

Vi som personer har olika byggklossar som passar olika bra beroende på sammanhang och situation. Ensamma kan vi bygga till en viss nivå och omfattning, men för att göra den stora skillnaden behöver vi fungera tillsammans med andra och de byggklossar som de har. Vi har olika ”färg” på våra byggklossar beroende på personlighet och erfarenheter och vi kan utvecklas genom att träna och utbilda oss för att stärka oss själva i kunskap och insikter om oss själva och andra. Men den stora skillnaden blir när vi tillsammans börjar bygga och sammanfoga våra olika byggstenar för att utveckla och stärka både oss själva och det team/organisation vi tillhör. För att kunna göra det och lyckas på ett bra sätt är det viktigt att ha insikt om sina egna byggklossar och vara medveten om vilka som är starka och vilka som behöver stöd och komplement. Därför kan det vara bra att ställa sig följande frågor:

  • Vilka är mina största och viktigaste byggklossar och hur använder jag dom på bästa sätt?
  • Vilka byggklossar är mindre och svagare och vad/vem behöver jag för att lyfta dom?
  • Vad behöver jag för att kunna påbörja ett lyckosamt bygge mot det mål jag har som person, ledare och/eller team? Vilka vill och behöver jag bygga TILLSAMMANS med för att nå dit?

Att göra sig medveten om vilka byggklossar man själv förfogar över och vilka man behöver komplettera med är en klokskap för att lyckas som ledare. När sedan omfattningen och sammanhanget blir större krävs en ritning och plan för att arbeta tillsammans och få fler byggklossar från fler personer att bidra för att utveckla och bygga vidare mot det som är målet.

Jag vill igen understryka att vi alla kan träna och förädla innehållet i våra byggklossar om vi på allvar vill fylla dom med ännu mer innehåll och betydelse. Det kan handla om dig i din personliga utveckling, som ledare eller som som en del av ett team. Oavsett har alla byggklossar sin speciella funktion och plats. Stora som små! Att ”färgen” på våra olika byggklossar bottnar i personlighet och erfarenheter är inte en ursäkt för att jobba med att utveckla dom.

De mest spännande, roliga och utvecklande LEGO-projekten innehöll ibland irriterande många olika bitar, former, färger, kompletterande saker och en omfattande (ibland svårtolkad) ritning. Men tog man tid att använda ritningen, var noga med att alla bitar fick sin plats i rätt tid och hade fokus på processen fram mot den färdiga modellen så kom man i mål. I mål med en tillfredsställelse, glädje och stolthet över det man åstadkommit! Kanske inte alltid snabbt, utan komplikationer eller frustration, men man kom i mål. Precis så kan det få fungera för dig eller ditt team om du tar vara på både dina och omgivningens byggklossar och låter dessa jobba TILLSAMMANS!