Visst är det märkligt att det ofta är så svårt att vara tacksam, trots att vi ofta har mycket att vara tacksamma för?! Den här texten är lika mycket till mig själv som någon annan och jag är också medveten om att vi på grund av olika orsaker och lägen i livet kan ha mer eller mindre att vara tacksamma för. Men hur det än är har vi alltid något att vara tacksamma för!

Både privat och i arbetslivet har jag många gånger träffat personer som ALLTID utgår från den positiva delen i frågeställningar och situationer. Nästan alltid är det människor som också är väldigt tacksamma. Både för de små sakerna i livet och också de stora. Inte sällan har det även varit riktigt bra ledare och förebilder för ett team. Det handlar inte om att vara naivt positiv och inte ta utmaningar eller svårigheter på allvar. Inte heller att man stannat upp och inte strävar efter att utvecklas själv eller utveckla andra människor. Nej, det är mer av en utgångspunkt som människa och ledare.

Att vara tacksam är både en väldigt bra och viktig grundplåt i livet! Det finns passager vi går igenom och saker vi drabbas av där tacksamhet kanske inte är det första vi tänker på. Men om vi har en utgångspunkt i att vara medvetna om och påminna oss själva om vad vi har att vara tacksamma för, så klarar vi även dom delarna på ett bättre sätt. Min erfarenhet är att ett enskilt coach-samtal eller när man jobbar med en större grupp, ofta får en väldigt bra start om man ger tid för att reflektera över och samtala om vad man är tacksam för. Fokus hamnar på det som ger oss styrka och framtidstro. Det ger i sin tur bättre möjligheter att fokusera på det som vi verkligen kan påverka och vi gör det också med en positiv inställning.

Vad gör motsatsen till tacksamhet med oss? Ja, det kan säkert vara olika saker men jag tror att det skapar många negativa effekter som skadar både oss själva och vår omgivning. Det kan t ex vara avundsjuka, girighet, missmod, stress m m. Inte något som vare sig utvecklar eller stärker oss som individer eller om vi är ledare är något attraktivt att följa eller vara en del av. Därför är det så otroligt viktigt att vi är medvetna om vad vi har anledning att vara tacksamma för i oss själva, det vi har och det vi presterar. Inte för att vara nöjda och slå av på takten i vår utveckling, utan för att ha rätt grundplåt för var vi befinner oss i livet.

Ett ledarskap med en grund som utgår från tacksamhet är ett ledarskap man vill följa! Det finns så mycket energi och glädje att hämta i det och det smittar också av sig på omgivningen. Precis som motsatsen gör…… Därför är det viktigt att som ledare visa tacksamhet och ha en positiv inställning till dom man leder. I den miljön klarar man att hantera utmaningar och konflikter på ett betydligt bättre sätt än om den grunden inte finns. Man gläds och firar också framgångar på ett helt annat sätt. Att vara tacksam för det team man har och utgå från de starka sidorna hos var och en bygger en gemensam styrka. Motsatsen skapar otrygghet och tvivel på vad man kan uträtta. Jag tror att tacksamma ledare får mer hängivna medarbetare och ett bättre mående i sitt team.

Till sist tre frågor att utgå ifrån när du tänker på dig själv, ditt ledarskap och det team du är satt att leda:
– Vad är jag tacksam för själv?
– Vad är jag tacksam för i det jag har närmast mig (familj, relation etc)?
– Vad är jag tacksam för hos mitt team (individuellt och som grupp)?

En följdfråga för samtliga tre områdena; Hur använder jag och förvaltar det på bästa sätt?

Jag tror att vi alla skulle märka väldigt många positiva effekter hos oss själva och i vår omgivning om vi aktivt arbetade med dom frågeställningarna. Vad tror Du?