Visst är det så att vi mäter och jämför oss på väldigt många sätt och områden? I många fall kan det vara bra och skapa ett driv och kompass framåt, men det finns också risker där vi missar att sätta värde på det som inte är direkt mätbart eller kan jämföras. Kanske är det till och med det viktigaste som inte är det……?

Känner du igen öppningsrepliken; ”vad jobbar du med”? Det är i många lägen ett sätt att öppna upp och vi tycker att vi visar intresse för personen vi möter och vem hen är. Men vi är så mycket mer än det jobb vi har eller vad vi kan berätta om att vi presterat. Vilka vi egentligen är, vilka drömmar och målsättningar vi bär på och vår historia som människor har mer att säga om vad vi kan tillföra och vilka resultat vi har förutsättningar att uppnå. Att öppna upp och sänka garden för att visa vilka vi är gör också att vår omgivning har lättare att göra detsamma och då kan vi på riktigt möta varandra på ett sätt där vi tillför ett värde som går djupare och har större betydelse än det vi presterat eller vilken titel vi har i vårt yrkesliv.

Men att vara mer än sina resultat innebär inte att de resultat vi är med och skapar inte är viktiga. Det är ju en effekt av de vi är, hur vi utvecklas och vilka mål vi har. För att uppnå de resultat vi önskar att se måste vi utgå ifrån en stabil grund och ödmjuk, ärlig/uppriktig inställning till oss själva och vår omgivning. För mig gäller det både resultat för oss som enskilda och om vi ska ha förutsättningar att leda ett team på ett framgångsrikt sätt. Själva grunden är att vi är mer och finns i ett större sammanhang än vårt arbete eller uppdrag vi har och vi har en större betydelse än de resultat vi levererar.

Om våra resultat utgår ifrån en trygg grund i oss själva och speglar de vi är och de målsättningar vi har blir det hållbara resultat! Just att vara förankrad i sig själv och sina värderingar skapar extra värde till det man uträttar och också en stabilitet som gör att våra resultat får ett värde nu och framåt. Både för oss själva, uppdraget och/eller gruppen vi är satta att leda eller är en del av. Att ha en värdegrund i ett företag är en av hörnstenarna för verksamheten och har en stor påverkan både inom organisationen och utåt i de kontaktytor man har. Det är samma sak med oss som individer. Har vi en stabil grund att utgå ifrån märks det i det vi gör och hur vi är. Därför är ett tips att fundera över vem du är i grunden och vad du vill vara. Inte hur du tror att du framstår på bästa sätt eller vad andra kan ha för förväntningar på dig. Gör det inte som något tungt och jobbigt, utan som en inspiration!

Man kan också fråga sig vad ett resultat är och vem som bedömer vad som är bra eller mindre bra resultat……I idrottens värld handlar det ofta om rekord och pallplatser, i affärsvärlden om ekonomiska resultat. Sen finns de som hittat någon form av balans som gör att de själva eller företaget inte enbart speglas i den typen av resultat. Ett exempel från idrottens värld blir tydligt i en SVT-intervju med Charlott Kalla där hon säger; ”Skidåkningen är en stor del av mitt liv. Det är många som tror att det är ett enda svart mörker nu och att jag är så ledsen. Men jag mår väldigt bra. Jag är inte mina resultat”. Ett annat citat är från Bill Gates; ”Framgång är en usel lärare. Den förleder smarta människor att tro att det inte kan förlora”. Båda har en kärna som pekar på en ödmjukhet trots framgångar och pga motgångar som format genom åren.

Vi är så mycket mer än våra resultat, men frågan är vad vi är, vill vara och för vem!? Om vi ställer oss några enkla frågor kan det bli en guide och ledstång för att öka medvetenheten om vilka resultat vi vill uppnå, vad som är vår grundplåt och vilket värde vi kan och vill bidra med. Ställd dig själv gärna frågorna:

  • Vad är mina styrkor/förmågor och var trivs jag bäst för att använda dom?
  • Vilka mål och resultat tycker jag är viktiga i mitt liv och vilka är värda att mäta?
  • På vilket sätt kan jag bidra till andra med mina slutsatser i frågorna ovan?

Du är så mycket mer än dina resultat, men just därför kan dina resultat blir fantastiska!