Man behöver inte vara troende för att ha användning för det man kallar för sinnesrobönen. Den ger en väldigt bra grund för att reflektera och ta beslut för framtiden och används i flera olika sammanhang.

Så här låter bönen;
Gud, ge mig sinnesro
att acceptera det jag inte kan förändra,
mod att förändra det jag kan
och förstånd att inse skillnaden.

Läs den igen……vad känner du och vad tänker du?
Visst är det mycket av det vi människor kämpar med dagligen? Följ med mig i tankar om dom tre huvuddelarna:

Acceptera det jag inte kan förändra
Jag möter ibland personer som lägger väldigt mycket fokus på och mår dåligt av saker dom inte kan förändra. Visst är det så att vi kan förändra mycket genom att jobba på oss själva och olika situationer, men det finns också delar som inte går att förändra.
Det blir ett otroligt energiläckage och skapar frustration, då konsekvensen blir att förändringen inte kommer. Är man dessutom ledare ”smittar” oförmågan att släppa dessa områden på det team man är ledare för.
Det är viktigt att komma till den punkt där man accepterar det man inte kan förändra. Just acceptansen är nyckeln till att komma vidare och kunna leda andra vidare.

Mod att förändra det jag kan
Samtidigt som det är viktigt att kunna acceptera det man inte kan förändra, så finns det mycket som går att förändra. Vissa saker kräver mod. Ganska mycket mod.
Kanske är det just i detta som vi många gånger känner oss som mest ensamma och rädda. Att våga göra dom förändringar som vi vet är rätt och krävs för att ta oss dit vi vill, ställa till rätta det som blivit fel eller justera vägen framåt.
Trots det är just modet att göra förändringen det som kan avgöra den vidare resan för oss själva och de vi har omkring oss.

Förstånd att inse skillnaden
Vi har alla lätt att hamna i olika fallgropar. En av dom kan vara att skylla på att det är saker vi inte kan göra något åt eller att andra måste ändra sig innan man själv kan göra det.
Just att inse skillnaden mellan vad vi inte kan förändra och det vi faktiskt kan förändra är en nyckel. När vi tränar oss i det och ibland får hjälp med den insikten kan vi på allvar hitta rätt riktning och kraft i det vi vill göra och de mål vi önskar nå.

När vi hittar balans mellan de här tre områdena kan vi finna sinnesro och kraft för att gå i rätt riktning.
För mig innebär det ett inre lugn och trygghet som fungerar som en kompass för olika beslut och vägval. Men det är inte alltid enkelt……
Hur är det för dig? Har du sinnesro så att du har rätt kraft och riktning in i framtiden?