När jag sätter för mig att skriva detta är det första dagen efter semestern. En tid då vi har lite olika känslor. Vissa av oss känner sig taggade att komma igång, andra håglösa och kanske till och med nedstämda över att ledigheten är slut. Vi har förhoppningvis en skön ledighet bakom oss med avkoppling och allt det där som vi önskar att kunna göra av vår ledighet. Andra har inte samma erfarenhet av ledigheten.

Man brukar ju säga att det är ”livet som pågår” och det gör det ju även när vi är lediga. Både det som ger oss glädje och energi och det som påverkar oss på motsatt sätt. Det som dock är lika för oss alla är att vi behöver avbrott med avkoppling och tid för återhämtning, reflektion och att kalibrera kompassen. Om orken och förmågan inte finns just nu är det ändå viktigt att inte tappa målet och meningen där vi står och åt det håll vi är på väg. Det kan kräva en omstart eller en nystart. Nu direkt eller efter en tid då kraft och förmåga är på en bättre nivå. Men jag tror att vi behöver en om- eller nystart med jämna mellanrum för att inte tappa oss själva och fokus på vår väg framåt. Ibland av en speciell orsak och ibland enbart för att det skärper vårt sinne.

En omstart är absolut inget misslyckande! Men vi människor har ibland väldigt lätt att hamna i en känsla av skuld, misslyckande och till och med skam över att behöva börja- eller göra om. Vem är perfekt och gör alla rätt hela tiden!? Jag tänker att en omstart för oss människor är ungefär som när vi startar om datorn. Vi trycker Control, ALT, Delete och startar om så att det som hakat upp sig får börja jobba från rätt läge igen. Vi människor är komplicerade och det är ibland många delar inom oss eller i omständigheter som snärjer oss och minskar våra möjligheter att nå vår fulla potential och finnas på det som sätt som vi vill och kan både för oss själva och dom vi har omkring oss.
Om vi vågar och har förmåga att göra en omstart finns ofta stora möjligheter att få insikt i och förståelse för varför vi är där vi är och lite ljus över hur vi tar oss vidare. Det kräver mod och ödmjukhet, något som kan vara både skrämmande och svårt men vara det bästa vi gjort!

En nystart blir ibland den vidare resan av en omstart och kan vara det som ger den verkliga pushen framåt! Eller också är det en helt ny start, från en ny plats eller sammanhang. Även det kan vara en både positivt kittlande känsla och en skrämmande och kräver mod. Men det är väl ofta så att vi fascineras och tar rygg på dom som visar mod och vågar ta det där oväntade eller djärva steget. Jag tror det ofta beror på att vi själva innerst inne önskat att vi också vågat. Min uppmaning till både dig och mig blir att våga också. Inte för att vi måste, utan för att vi vill. Inte för att vi flyr från något utan att vi vill till något!

Jag tänker att vår Conrol-ALT-Delete funkar ungefär så här:
Control – Vi bestämmer oss och vågar ta kontroll över våra tankar, situation och framtid. Det kanske finns omständigheter som inte gör det möjligt just nu, men vi gör det i så fall när tiden är inne och förmågan finns. Gärna med stöd från någon.
ALT – Vi har känsla för vad alternativen är till det som vi befinner oss i just nu, oavsett om det blir en omstart eller nystart. Att vara medveten om det och få hjälp att navigera i tankar och känslor är viktigt för att hamna rätt.
Delete – Vi är beredda att ta bort det som inte leder åt det håll vi vill och behöver. När vi känner att vi inte har något att städa bort eller ändra hopps jag att både du och jag förstår att det är en varningsklocka på motsatsen.

Inget av det som jag skriver sker av sig självt och många delar kan vara både svåra och smärtsamma. Andra skapa glädje, harmoni och energi. Vilket det än är, så är det början på fortsättningen och valen vi gör definierar vår fortsatta resa.
Var befinner du dig; i en omstart eller en nystart?