Kan det verkligen stämma att sårbarhet är en styrka!? Är inte det ett tecken på svaghet? Och om jag ska vara stark för andra och kunna leda andra kan jag väl inte visa mig sårbar, eller?

Många har bilden att den som är framgångsrik (hur vi nu definierar framgång) är stark, lycklig och har ett liv som man har anledning att vara lite avundsjuk på. Men vet du, det finns så många av dom som kallas framgångsrika som kämpar med olika saker i sig själva och sin omgivning. Dom är människor precis som du och jag. Med både styrkor och svagheter. Brister och tillkortakommanden. Framgångar och misslyckanden.

Min erfarenhet är att just att visa sig sårbar både på det personliga och professionella planet bygger förtroende och styrka. Både hos mig själv och i relationen till andra. Det betyder inte att det är enkelt eller att alla kan möta upp, men det gör att jag är betydligt mer ärlig mot mig själv och andra vilket innebär att jag blir trovärdig och skapar tillit. När vi vågar dela med oss av oss själva öppnar det upp för andra att göra detsamma och på det sättet skapar vi relationer till varandra och våra sammanhang på ett sätt som stärker oss. Både enskilt, i relationen till varandra och inom en grupp.

Motsatsen är att ha en fasad som visar det man tror är rätt bild att visa upp för andra och gömmer det man helst inte vill att andra ska se. Det fungerar en kort tid, men funkar inte i längden. Förr eller senare kommer omgivningen känna av eller på annat sätt förstå dom delar man försöker hålla undan. Så är det både på det privata och professionella planet. Ett talesätt är att; ”Högmod går före fall”. Om man under lång tid har en fasad och ett sätt som gör att man inte är sårbar kan det skapa ett högmod som bara leder åt ett håll…….och ändstationen på den resan är inte en plats där jag tror någon av oss vill vara.

Att vara sårbar betyder inte att man måste vara som en öppen bok om allt och inte ha någon integritet. Nej, sårbarhet handlar mer om att våga visa sidor där man behöver stöttning och bjuder in andra i sin värld, visar en öppenhet och insikt i de delar där man brister. Man låter andra bli en del av stödet man behöver eller där man gemensamt jobbar i en grupp för att hantera en situation eller fråga. Att man som ledare vågar öppna upp och vara sårbar kan i många fall vara en vändpunkt för medarbetare och i olika frågor.

Att visa sig sårbar betyder ofta mycket även för andra. Det öppnar upp och fördjupar relationer. Den nerv och närvaro som skapas bygger relationer och människor på ett sätt som skapar en väldig styrka och just relationer är något som vårt liv består av till stor del, både privat och professionellt. Relationer och förhållningssättet till andra är något vi jobbar på hela vårt liv, för livet ändrar sig och omständigheter förändras. Det betyder att det som var en självklarhet igår kan vara något helt annat i morgon. Att då tro att man har svaret på alla livets frågor och inte vågar vara sårbar, blir tungt och svårt. Inte minst som ledare där du dessutom har det yttersta ansvaret för både medarbetare och resultat.
Min uppmaning är; våga vara sårbar, öppna upp och lyssna in. Du kommer bli förvånad över vilken styrka det kommer de dig och andra!

Fundera gärna över tre frågor för din vidare resa för att göra din sårbarhet till en styrka:

  • Vilka exempel har du på när du visat dig sårbar och det haft en positiv effekt?
  • Vilka exempel har du på när du inte varit sårbar och du önskat att du varit det?
  • Vilka beslut tar du när det gäller på vilket sätt du vill vara sårbar i framtiden?