Vad är det att vara modig som ledare? Jag tänker att det är att göra det som krävs, i rätt tid, med rätt avsikter. Att behålla hjärtat varmt och att ha sin värderingskompass i balans.

Vi kan ha olika upplevelser av situationer och sammanhang där vi känt oss modiga eller där vi önskat att vi hade varit det. När vi känt att vi inte haft det där modet som vi önskat är det lätt att känna att man är dålig och ibland
t o m feg. Självklart kan det vara så, men jag tror att det också kan finnas omständigheter, förutsättningar och förmåga som av olika skäl inte matchar den situation som krävt ett annat ledarskap eller agerande för att det skulle bli riktigt bra.
Det är inte alltid som modet gör att man syns och får uppmärksamhet, men det kan göra väl så stor skillnad. Inte sällan kan avsaknaden av uppmärksamhet skapa besvikelse och frustration över att man inte får den där uppmuntran som vi så väl behöver.

Att vara modig nog att göra det som krävs är ofta det som gör den stora skillnaden. Just att göra det som krävs inte ”bara” prata även om det ibland är modigt att uttrycka det som behöver sägas. Men att visa mod genom sitt handlande och sitt sätt att vara är det som ofta gör störst skillnad. Vi kan ha en bild av att man är hård och tuff om man är modig. En bild som verkligen är felaktig. Att vara modig kan handla om att våga vara svag och visa sig sårbar, även som ledare. Kanske är det just den typen av mod som går på djupet på riktigt och som berör dom man har omkring sig.

En modig ledare är en trygg ledare som skapar en trygg miljö omkring sig och därmed en miljö där andra kan växa och själva våga och utmana sig själva mer. Det är också en typ av ledare som inte är så upptagna av sig själva eller sin egen prestation, utan fokus ligger på uppgiften och de man ska leda. I en miljö med en trygg ledare blir medarbetarna trygga och man är beredd att ta större risker för att nå sina mål, men inte på ett sätt som är oansvarigt eller slarvigt.
Det är också viktigt att man tar sig tid för reflektion. Både utifrån sig själv och de man är ledare för. Det är också en form av mod att på ett ärligt och uppriktigt sätt reflektera för att justera sig själv där det behövs och att också ta emot feedback för att få input utifrån. Det skapar en ödmjukhet i ledarskapet vilket är en av grundstenarna för att bygga förtroende och tillit samt att man har bättre förutsättningar att bygga relation och också kunna ge värdefull feedback.

Mod är inte samma sak som att man är orädd. Man kan mycket väl vara en väldigt modig ledare men känna rädsla inför olika situationer och beslut. Egentligen skulle man kunna säga; Utan rädsla, inget mod. Det viktiga är att man har självinsikt och tar hjälp där man behöver, det stärker både rollen som ledare och teamet man leder.

Historien har otaliga exempel på både välkända och okända ledare med stort mod, vilket har gjort att vi är där vi är i dag. Både på gott och ont, för vissa modiga beslut har inte varit dom bästa och har tyvärr i många fall haft katastrofala följder. Men oavsett lär vi oss saker och kan använda den lärdomen för att ta bättre och ännu modigare beslut. Jag tror framtiden och där vi befinner oss idag kräver mer mod på fler områden än vad vi är medvetna om. Därför är utveckling och träning av modiga ledare så viktig!
Den utvecklingen kan ske i allt från små detaljer och mindre sammanhang till stora frågor och internationella arenor. Inget är för litet eller för stort och tillsammans gör det skillnad för dig och mig och generationer som kommer. Att leda en utveckling kräver mod för det handlar till stora delar om att bryta ny mark och möta okända frågeställningar. Men just det är det mest givande och spännande man kan engagera sig i som ledare! För; allt som inte utvecklas kommer över tid att stagnera och i förlängningen avvecklas.

Utveckling kräver mod och jag vill fortsätta arbeta med mig själv för att vara en modig medmänniska och ledare!

  1. Vilket är ditt modigaste beslut?
  2. Vilken är den största rädsla du besegrat?
  3. Vilka konsekvenser har det fått i ditt liv och ledarskap?