Det är inte sällan som vi sätter ett likhetstecken mellan att någon är bekväm och lat. Men jag skulle vilja påstå att det är två helt olika saker. Att vara bekväm är något vi alla mår bra av och behöver för att fungera på ett bra sätt som människor och ledare.

Vi har nog alla varit i situationer där vi känt oss väldigt obekväma. Tänk efter en stund och jag är ganska säker på att du kan återkalla någon situation eller person som försatt dig i den känslan. Det kan givetvis påverka oss olika mycket beroende på vad det handlat om, men det är ofta så att det är en känsla som gör sig påmind både känslomässigt och ibland även fysiskt. Därför kan vi nog enas om; att vara obekväm är något som har en stor påverkan på oss som personer och hur vi agerar och känner. För att vara en god ledare och ha förmågan att leda andra är ett läge där man är bekväm i sig själv och sin roll en nödvändighet. Jag ska ge några exempel:

Bekväm med sig själv – Vi känner nog till mans att det kan finnas både det ena och det andra som gått att ”slipa till” när det kommer till oss själva. Men att vara bekväm med sig själv handlar inte om att vara perfekt eller att jämföra sig med någon annan. Det är precis vad det är; att vara bekväm med sig själv. Att vara tacksam över sina goda och starka sidor och utmana sig själv för att förbättra dom mindre bra. Att acceptera det man inte kan påverka och fokusera på det man kan påverka. Kan man landa i det har man förutsättningar att känna sig trygg i och med sig själv och med det kommer att man är bekväm med sig själv.

Bekväm i relationen till andra – Men det kan jag ju inte bestämma själv, eller? Nej, kanske inte fullt ut men om du är bekväm i dig själv har du en stabil bas att utgå ifrån även om du möter andra personer och sammanhang som inte är din ”hemmabana”. Det skapar ett lugn och  respekt från andra även om det kan vara utmanande och skapa viss osäkerhet.

Bekväm i din roll – För att vara bekväm i din roll är de två första punkterna förutsättningar. Sen behöver man känna att man har rätt förutsättningar, tydligt mål och ansvar samt befogenheter att ta beslut. Om du känner att du inte har det skapar det en otrygghet som gör dig obekväm. Därför är det viktigt att lyfta dom frågor som är otydliga med den som kan påverka det och en klok ledare blir tacksam för den typen av feedback.

Bekväm i förändring och utveckling – Det är inte alltid vi har svaret på allt eller vet exakt var nästa beslut leder. Ibland har vi heller inte full kontroll på våra medarbetare eller personer runtomkring oss. Det är en ganska vanlig del av en förändrings- eller utvecklingsresa och man behöver själv vara beredd på att jobba för egen utveckling och förändring. Att kasta sig ut och våga! Att vara bekväm i förändring och utveckling handlar därför inte om att man ska vara den som har alla svar, kan ge en felfri karta för resan eller för den delen vara insatt i alla detaljer. Nej, det handlar mer om att vara bekväm med att man inte har koll på allt. Det är utifrån ledarrollen man skapar ett team som gemensamt har den förmåga och kapacitet som krävs.

Bekväm med att bli ifrågasatt – Ingen av oss gillar ju att få negativ kritik eller bli ifrågasatt. Men det är en del av att livet och att vara ledare. Ibland blir man det och det är ingen ”skön” känsla, men med en stabil grund, bra relationer, stabil ledarroll och en öppenhet i förändring och utveckling, kan man hantera det på ett bra sätt. Det gör att man kan vara bekväm även i det som är svårt för man har en grundtrygghet som bottnar i en inre kompass och värdegrund.

Exemplen skulle kunna vara många fler, men resten lämnar jag åt dina tankar och reflektioner.
Känner du dig bekväm?
Vad gör dig obekväm?
Hur kan du jobba för att bli mer bekväm?

Jag tror att vi kan enas om att bekväm inte ska blandas ihop med att vara lat, eller?