Kan du som jag ibland ha svårt att ha fokus på rätt saker? Jag tror att alla från och till har den känslan och känner av hur det kan påverka både oss själva och andra. Som ledare är just fokus viktigt för att skapa trygghet och tydlighet i ledarskapet.

För att ha rätt fokus och också kunna få ditt team att skapa ett gemensamt och tydligt fokus, så gäller det att ha svar på frågorna; Varför? Vad? Hur? Vem? När? Det kan verka som en självklarhet och att det inte ska vara så svårt att lösa. Men min erfarenhet är att verkligheten inte är så enkel. Vårt fokus påverkas av så mycket och förmågan och möjligheten att svara på de fyra viktiga frågorna grusas ofta av att vi är splittrade och känner att vi är otillräckliga eller inte fått rätt förutsättningar, coachning eller mandat för att kunna svara på dom. Att under för lång tid ha ett svagt fokus och/eller dåliga förutsättningar att kunna jobba med frågorna varför, vad, vem och hur, skapar slitningar och trötthet som i längden också kan övergå i konflikter och olika former av utmattning. Alltså är fokus och att skapa förutsättningar för rätt fokus väldigt viktigt och centralt för att fungera som ledare och del av ett team av medarbetare.

När vi har ett rätt fokus ger det oss mening med oss själva och uppgiften vi har. Det skapar också energi och driv. Fel fokus har en massa motsatta effekter och gör oss till en sämre version av oss själva än vad vi önskar och andra behöver från oss. Alltså är skillnaden väldigt stor när vi förflyttar fokus åt båda håll. Det kan bli viktiga och tydliga positiva effekter likväl som negativa.
Ansvaret för att att ha rätt fokus ligger till största delen på oss själva, och om vi inte anser att vi har förutsättningar att ha det så är ansvaret att påtala det. Då blir det mottagarens ansvar att skapa förutsättningar eller tillsammans med den det berör.
Att sedan ha en tydlig och relevant uppföljning säkerställer att man verkligen åstadkommit det som krävs för att kunna fokusera och ”leverera” det man förväntar sig av sig själv eller sin omgivning.

Ibland blir det för mycket att ha fokus på, inte minst i utmanande tider som ställer extra höga krav på olika områden. Då blir det extra tydligt att devisen ”less is more” är ett bra riktmärke. När utmaningarna är många så är just fokus på det som är mest viktigt av det viktiga extra viktigt. Alltså att inte kräva fokusering på för många olika saker. Då skapas det lätt en miljö av stress och känsla av otillräcklighet, vilket i sin tur slår hårt på mående, kvalitet i arbetet och i slutändan resultat. I dessa lägen är det snarare så att man bör tänka över mycket noga vad av det viktiga som är viktigast och tydligt skapa ett eget och gemensamt fokus på det viktigaste.
Det är alltid avgörande att man jobbar med uppföljning, men särskilt viktigt vid en förändring där fokus flyttas eller ökar på olika områden. Med en tydlig och bra uppföljning skapar man trygghet i de aktiviteter som görs och man ökar energin och kraften i det man vill se hända och satt som mål eller krav.

Fokus är inte bara en fråga för den professionella delen av livet, det är minst lika viktigt för ditt privata och personliga. Ta dig tid att fundera över vilket fokus du vill ha i livet och som människa.
Vad är det viktigaste av allt det du tycker är viktigt?
Varför är det viktigt?
När ska du göra de förändringar som krävs för att få det fokus du vill ha?

Att ha fokus kan vara utmanande, precis som mycket av det vi möter i livet kan vara.
Lycka till med din sortering och fokusering i vad som är det viktigaste av det viktiga!