Vi har under en längre tid matats med uppmaningen; ”Håll i och håll ut”! Det har handlat om att förhålla oss till den pandemi som håller världen i ett stenhårt grepp och prövar oss alla på områden som för många gjort arbete och fritid till nya och i vissa delar skrämmande och jobbiga upplevelser. Att hålla i och hålla ut syftar till att skapa förutsättningar för att återgå till ett mer normalt liv. Men vi är många som har känslan av att det inte kommer vara sig helt likt det vi varit vana med innan pandemin slog till med full kraft……

Samma sak gäller också när vi som ledare ska lyckas i vårt ledarskap. Det gäller att hålla i och hålla ut! Även när det är lockande att ge upp eller springa så långt i förväg att dom vi ska leda tappas på vägen mot våra mål och visioner. Det är verkligen en konst att hålla i och hålla ut. Inte minst på ett sätt så de vi har runtomkring oss känner sig och blir inkluderade och inte bara en ”svans” av följare som inte riktigt är med på vad resan innebär och varför vi ska ta oss i en viss riktning och mot ett uppsatt mål. Det här är en av de stora hemligheterna i att vara en god ledare; att hålla i och hålla ut. Att våga bjuda in för öppna samtal och konstruktiv kritik och på så sätt utveckla sig själv och dom man leder, samtidigt som man håller fast vid den inriktning och målsättning man har med sitt ledarskap och det uppdrag man ska fullfölja. Det betyder inte att man vare sig ska eller kan få rätt i alla frågor eller beslut. Nej, en sund ledare klarar av att justera sig under resans lopp samtidigt som det är tydligt att man håller i den riktning man visar i sitt ledarskap och att man är uthållig för att med bra kvalité nå dit man är satt att leda.

Det finns likheter, utan någon jämförelse i övrigt, i hur vi människor reagerar i t ex en pandemi som Covid-19 och förändringar som sker utifrån ett tydligt ledarskap. Saker och ting blir annorlunda och vi känner inte alltid igen oss i det som kommer efter förändringen. Att vara mitt i en förändring skapar ofta känslor av oro och osäkerhet vilket i sin tur banar väg för mycket ifrågasättande, egna vägval och i vissa fall konflikter. Det är egentligen helt naturliga faser men i många delar jobbiga både för oss själva och det sammanhang vi befinner oss i. Det är då det är som viktigast att man som ledare ”håller i och håller ut”. Att visa på stabilitet och långsiktighet skapar trygghet och lugn även om inte alla håller med om och tycker saker och ting som sker är det man vill eller önskar. Men över tid ramlar pusselbit efter pusselbit på plats och med ett gott ledarskap skapas förutsättningar för att skapa den trygghet och förståelse för förändringen som krävs för att landa i den nya verkligheten på bästa sätt.

Men det krävs mod från en ledare att ”hålla i och hålla ut”, för under en förändringsresa är det lätt att ifrågasätta både sig själv och sina beslut när motståndet och ifrågasättandet piskar en i ansiktet. Därför är det viktigt att man har en tydlig karta framför sig över vart man ska och en kompass i form av en inre trygghet och värderingsbas som kan guida genom de snåriga passagerna. Då både kan och vågar man som ledare bjuda in till öppna och raka diskussioner och samtal för att verkligen leda människor utifrån det uppdrag man har. Ibland brukar man säga att man blir ”är överens om att man inte är överens”.  Det bästa är ju att man hittar en väg fram till att bli överens, men ibland är det svårt att nå ända dit under en förändringsresa. Då kan det vara en bra sak att göra tydligt vad det är man är överens om att man inte är överens om. Det skapar också ett visst mått av trygghet och tydlighet, vilket gör att man som ledare har bättre förutsättningar att leda på ett klokt och tydligt sätt.

Som vanligt är ledarskap något som vi kan spegla oss i även i det privata livet. Både spännande och lite skrämmande då det sätter lampan på oss själva på ett ännu mer påtagligt och nära sätt. Pröva dig själv och ditt ledarskap genom att ställa dig följande frågor:

  • Är jag uthållig som ledare?
  • Håller jag i den riktning som jag är övertygad om är den rätta?
  • Vågar jag och tar jag tid för att bjuda in till samtal även om jag vet att alla inte håller med mig?
  • Kan jag vara ok med att leda utifrån att bli överens om att inte vara överens om vissa saker?
  • Vilken är min karta och kompass i livet och som ledare?