….det handlar om människor. Och trots det, eller kanske just därför, är det ibland så svårt och vi ser exempel på ett dåligt ledarskap. Vi har nog alla blivit ”drabbade av” både ett mindre bra och ett gott ledarskap. Båda påverkar oss fast på olika sätt och kan i många fall vara avgörande för vårt mående och hur vi presterar.

För någon vecka sedan hade jag förmånen att möta studenter som studerar organisation och ledarskap på Jönköping University. Vi samtalade om ledarskap ur olika synvinklar och hur dom landar ner i teorier, forskning och olika modeller. Det genomgående var deras klarsynthet och insikt om vikten av att ha människan i centrum, trots tuffa och komplicerade frågeställningar. Att få den enskilde och teamet att gå i takt och hitta balans i ledarskapet utifrån detta var en väldigt tydlig linje i det arbete man gjort. För mig blev det tillfällen för egen reflektion och insikt samt möjlighet att lyssna till flera intelligenta och smarta lösningar på frågeställningarna i det case dom jobbat med. Det finns hopp om bra ledare i framtiden!

När det kommer till ledarskapsfrågor finns det idag många buzzwords, oneliners och populisitiska uttalanden som ska locka både åhörare och verka rätt inom det som just för tillfället är ”hett”. För mig handlar inte ledarskap om trender eller att passa in i någon form av mall. Ledarskap är ett av de äldsta uppdrag som människor haft. I alla tider har det funnits behov av goda ledare. Personer som haft förmåga att leda andra och skapa förutsättningar för både sig själva och sin omgivning att få ett hållbart liv och utveckling. Tyvärr finns det alldeles för många exempel på ledarskap som utnyttjat människor, tryckt ner, skapat oreda och konflikter som påverkat både enskilda, en grupp, ett samhälle, ett land och en hel värld. 

Med det tempo och bredd som utvecklingen har idag är det viktigare än någonsin med ett hållbart ledarskap för nutid och framtid. Det jag lägger i ett hållbart ledarskap är ett förhållningssätt som fungerar för människor, uppgift, mål och miljö. Givetvis kan man lägga in en rad olika saker under dessa områden, men det gemensamma är att det måste finnas en hållbarhet i hur man leder för att de olika delarna ska fungera och människor ska må väl nu och i den framtid vi möter. Tiden går fort, så det som vi idag kallar framtid är väldigt fort det vi kallar historia. Vi har ett ansvar mot oss själva och kommande generationer att leda och vara den sortens ledare som skapar hållbarhet! Ett hållbart ledarskap spänner över många olika områden och landar i den inre kompassen hos var och en av oss.

Så, istället för att lägga för mycket fokus och energi på de exempel på dåligt ledarskap som vi ser måste vi börja med oss själva. Tänk om vi i en positiv anda vågade ställa krav både på oss själva och andra i vår omgivning! Om vi blir bättre och utvecklas som ledare, så kommer det påverka många andra över tid och är vi många som tränar oss i att utveckla ett hållbart ledarskap så får det stor påverkan i både smått och stort. I vår nära miljö och ett större och vidare perspektiv.

  • Hur ser din resa ut som ledare?
  • Känner du att du är rustad för din uppgift och dom människor du är satt att leda?
  • Har du en hållbar ledarstil?