…inte minst under kristider. Eller kanske som mest då. Det blir ju ofta en tid för eftertanke och värdering av vad som är viktigt för mig personligen, men också för mina närmaste och i de olika uppgifter jag står i.

Men för många av oss är tider av osäkerhet, kris och vilsenhet inte alls tid för eftertanke och kursändring. Det är mer av ”hela havet stormar” antingen på insidan eller i vårt sätt att agera och uttrycka oss. Eller också en kombination som påverkar både oss själva och vår omgivning på ett negativt sätt. Definitionen av en kris kan säkert uttryckas på olika sätt beroende på storlek och typ av kris, men enkelt uttryckt skulle man kunna definiera en kris på följande sätt; En händelse där våra tidigare erfarenheter, kunskaper och reaktionssätt inte räcker till för att förstå och psykiskt hantera den situation vi befinner oss i. Vi befinner oss alltså på okänd mark med en dålig kunskap om hur vi ska hantera läget och med karta och kompass som inte är tillräckligt kalibrerade.

Jag tror en viktig insikt är att det finns ett liv efter krisen. Det kanske ser annorlunda ut, men oftast är krisen inte slutet. Det kan till och med vara början på något riktigt bra! Det förhållningssättet kräver stor respekt och inkänning inför det faktum att det i vissa fall inte blir så och att det också finns exempel på att kriser skapat väldigt tuffa och svåra situationer. Men trots det, så är en del av hur vi tar oss igenom en kris byggt på hur vi ser på framtiden och livet efter krisen.

Att gå igenom svårigheter och utmaningar gör att vi växer. Det är när allt inte är självklart och tillrättalagt som vi på riktigt får utmana oss själva och de sammanhang vi finns i. Som människa växer vi och upptäcker nya sidor av oss själva och styrka som vi i många fall inte trodde att vi hade. Detsamma gäller i ledarskapsrollen. Att möta och ta sig igenom tuffa utmaningar och kriser stärker oss och ett gott ledarskap skapar en miljö där team och enskilda medarbetare tar vara på kraften i att ta sig igenom en kris och komma ut ur den med nya erfarenheter om sig själv och sin omvärld.

Var du än befinner dig i en krissituation och hur den på olika sätt påverkar dig, skulle jag vilja uppmana dig att ta tid för att reflektera. Det gäller egentligen alltid, men är speciellt viktigt när vi går igenom tuffa tider. Som människor behöver vi då vara noga med att sortera det vi upplever och lägga vikt på rätt saker. Kanske är det därför som vi ofta pratar om det som ligger lite mer på djupet under tuffa tider i livet. Det kryper liksom på mer påtagligt och vi känner ett behov av att själva tänka till och känna in, men också sätta ord på tankar och känslor tillsammans med andra. Det är verkligen något positivt med en kris och det skapar en styrka mitt i krisen och bär också efter det vi gått igenom. I den här delen har vi alla ett ansvar att inte ”glömma” de viktiga reflektionerna och besluten under krisen. Det är lätt att vi faller tillbaka i det som var vardag innan krisen och återigen befinner oss i ”ekorrhjulet” både privat och yrkesmässigt på ett sätt som gör att våra erfarenheter och insikter inte kommer till nytta. Min uppmaning är att verkligen ta vara på insikter under en kris och att förvalta dom för att över tid bli en bättre människa och ledare. Jag menar verkligen både och, för de hänger ihop!

Det första och viktigaste vi kan påverka i livet är oss själva och vår egen situation. Inte allt, men inställningen, hur vi är och förvaltar tiden vi har till förfogande i det här livet. Gör det bästa du kan av den tid du har oavsett vad du möter. Ja, det bästa du kan. Det innebär att när det är tufft och motigt, så kan du fortfarande göra det bästa du kan och med hjälp av andra med samma inställning kan du/ni uträtta mycket bra saker. Så agerar en bra ledare!