Vi är säkert många som har följt Solsidan genom flera säsonger. Jag är själv en av dom och har roats av hur man skruvar saker och drar personligheterna till sin spets. Det lockar ofta fram skratt, men inte alltför sällan även ett mått av eftertänksamhet….

Ett sådant tillfälle är en episod när rollfigurerna Mickan och Anna är på promenad och pratar som Mickans son och hans val av utbildning och framtid. Hon uttrycker då att; ”man vill ju att han ska bli lyckad” och Anna svarar; ”ja, eller att vara lycklig”. Responsen blir att ”om det går att kombinera är det ju bra”! Jag tror inte att det tankesättet är helt ovanligt. Vi har ofta fullt upp med att försöka se och verka lyckade samtidigt som vi på insidan inte är riktigt lyckliga. Kanske vare sig i vårt privata liv eller professionellt. Problemet med det är att om vi inte hittar balansen i livet och var vi både ger och hämtar energi, så fungerar inte helheten. Och fungerar inte helheten blir vi inte den bästa versionen av oss själva och i grunden lyckliga.

Jakten på lycka kan ge sig uttryck på olika sätt och vi har nog lite till mans exempel i både vår omgivning och vårt eget liv på både bra och mindre bra försök. Det som oftast visar sig är att när vi är ärliga mot oss själva och har fokus på vad vi egentligen vill och känner, så mår vi som bäst. Det innebär inte att vara känslostyrd utan att ta ansvar för sig själv och inte alltid gå på det som omgivningen kanske anser och värderar att det är att vara lyckad. Det finns ingen enhetlig formel för att vara lycklig. Vi har olika drivkrafter och målsättningar och i det hittar vi som människor olika tillfällen, platser, miljöer, människor m m som skänker oss lycka. Det är en del av vad som är spännande med att lära känna nya människor och sammanhang, man får insikt om vad som för någon annan kan vara lycka men som man själv inte upptäckt ännu eller ens kan tänka sig göra någon lycklig.

När det kommer till ledarskap och framgång i det professionella gäller i många delar samma sak. Det är inte vad som är normen för att vara lyckad, som gör att du lyckas. Det är när du hittar dig själv i ditt ledarskap eller yrkesroll som du gör mest nytta, trivs och känner lycka. Det är också då du får en avgörande betydelse för din omgivning och kan bidra med mer än den arbetsuppgift du är satt att utföra eller vad du ska ansvara för som ledare. Det är inget motsatsförhållande i att vara lycklig vs lyckad, men ordningen är just den. Först måste du hitta det som gör dig tillfreds och lycklig, först då kan du bli lyckad på riktigt. Både i dig själv och för din omgivning. Att vara lyckad handlar inte om att nå nya mål, tjäna mer pengar, ha en fin titel, ha ett stort ansvar etc. Det handlar om att utifrån sig själv och sitt ledarskap kunna påverka sin omgivning att fungera så bra som möjligt. Att inspirera och leda medarbetare och medmänniskor på ett sunt och hållbart sätt mot uppsatta mål.

Jag vill skicka med dig fyra råd för att bli lyckad i ordets rätta bemärkelse:

  1. Hitta dig själv och dina drivkrafter.
  2. Vad mår du bra av, vad och vilka vill du finnas till för.
  3. Vad är ditt mål med ditt liv och din arbetsuppgift/ditt ledarskap.
  4. Hur kan du på bästa sätt ta tillvara på din tid, dina resurser och din kompetens för att nå detta?

Känns någon av ovanstående fyra punkter oklar eller kanske rentav skrämmande? Involvera någon klok person i dina tankar. Det kommer bli en ögonöppnare och en hjälp för dig. När jag jobbar med ledarskap och coachning är det väldigt ofta som människor bara genom att resonera högt och öppet, själva kommer till slutsatser och vägval som får avgörande betydelse både personligt och professionellt. Ta chansen att bli lycklig och lyckad!