Tillit……att våga lita på någon eller något. Att göra det utan att kanske veta exakt, utan mer tillåta sig att lita på. Skrämmande? Kanske för några av oss, men så viktigt för att bygga en miljö där vi tillsammans skapar drömmar och målbilder och sträcker oss det där lilla extra som ibland krävs för att få den belöning som vi så ofta längtar efter.

Tillit är ett ord och ett läge som har flera bottnar och som kan vara både positivt och negativt beroende på vilka upplevelser och erfarenheter vi bär med oss. Det finns en hel del forskning på de underliggande faktorerna till att skapa tillit och också effekten av att ha tillit till någon, några eller något. Om man ska se till hur tillit skapas och fås bland vuxna i ett samhälle brukar man peka på tre processer (Kramer and Tyler 1995):

 • Kunskapsbaserad tillit
  Förutsägbarhet genom samspel över tid
 • Tillit genom identifikation
  När man både känner till och kan förutsäga den andres behov, preferenser och val och även delar dessa.
 • Kalkylerad tillit
  Konsekvens i beteendet, individer gör vad de säger därför att de fruktar konsekvenserna av att inte göra vad de säger

Vi känner nog alla igen oss i alla tre och säkert mer i någon av dom. Säkert finns också både bra och dåliga erfarenheter i samband med dessa. För att fungera som människa i ett sammanhang, själv eller som ledare behöver man förhålla sig till tre olika typer av tillit:

 • Tillit till sig själv – Att ha tillit till sig själv och sin egen förmåga är en viktig hörnsten för eget välbefinnande och förmåga att utvecklas och fungera på ett sätt så man bidrar i det sammanhang man befinner sig i. Att ha tillit till sig själv är inte samma sak som att vara självsäker eller tro mer om sig själv än andra. Det är, precis som det här avsnittet inleddes med, en känsla och visshet om att man har förmåga och kunskap att både hantera och klara av det man står i även om man inte har alla svar för stunden. Det kan t o m vara så att man känner både rädsla och osäkerhet inför uppgiften men tilliten till sig själv skapar nödvändigt lugn och fokus för att ta sig an uppgiften.
 • Tillit till andra personer – Det här kanske är något av det svåraste för oss människor. Ofta är svårigheten med tillit till andra baserat på erfarenheter och kunskap från saker man gått igenom eller sett på avstånd tidigare i livet. Att ha tillit till andra är trots det något av det viktigaste och finaste vi kan ge varandra. Det bygger på att man vågar och bestämmer sig för att lita på någon annan även om man inte har alla svar eller garantier för hur det slutar. Att ge och få tillit grundar sig i förtroende och det grundar sig i sin tur på att man som människa har förtjänat att få förtroende. Det är inget man tar sig eller tar för givet, det är något som byggs upp och som skapar en grund. Alltså tar det tid att skapa tillit till och för andra personer. Det behöver inte ta lång tid alltid, men en viss tid behövs alltid.
 • Tillit till företag/organisationer/samhälle – Det finns tyvärr många exempel inom detta område där tilliten är låg. Det kan bero på olika orsaker, men ofta bottnar det i att man har ett förtroendekapital som minskat kraftigt. En direkt konsekvens av det är att tilliten till sammanhanget minskar och ganska snart försvinner helt. I och med att tilliten i det här fallet är kopplat till ett flertal sammanhang och människor blir effekten än mer allvarlig och svår att reparera.

När jag skriver denna blogg är vi mitt uppe i brinnande Corona-kris. Det ställer krav på samtliga tre områden kopplade till tillit. Det är svårt att navigera, frågetecknen är många och olika besked kommer i snabb takt. I den miljön är tillit ofta avgörande för egna beslut och ställningstaganden såväl som beslut inom företag och organisationer.

Mitt råd är att du verkligen gör dig medveten om och rädd om det som skapar tillit! Vårda det och var rädd om den/de som visar dig tillit och var noga med vem/vilka du ger din tillit. Det är inget som kan köpas för pengar och det skapar så mycket skada när det raseras. Vi som människor är inte perfekta och ibland misslyckas vi och gör saker som skadar tilliten. Det behöver inte vara kört för det, men det är en resa att bygga upp tilliten igen och skadan skapar känslomässiga, faktiska och i många fall också ekonomiska skador.

Är du med mig? Har du egna erfarenheter och kunskap som kan hjälpa dig själv eller andra att fungera och utveckla tillit till sig själv, andra personer och företag/organisationer?