Summan av det vi har med oss, där vi befinner oss nu och det som kommer bli vår framtid, är vad vi kommer kalla vårt ”livsverk”. Inte bara det vi gör, utan de vi varit för oss själva och andra som vi mött genom livet. Känns det tungt att tänka i dom banorna eller får du energi och känner glädje över det som varit, är och du planerar och drömmer om för framtiden?

Vi har säkert olika känslor inför olika delar i livet och det skiljer en hel del mellan olika människors erfarenheter, förmåga och möjligheter. Men inte desto mindre är det faktum att summan av de här tre lägena är det som formar oss till dom vi är och kommer att utvecklas till. Det gäller givetvis också när det kommer till ledarskap och förmågan att leda både sig själv och andra. De ljusa och lätta passagerna i livet skapar ofta glädje och energi och de som har mer gråskala och mörker ger karaktär och styrka. Alltså har vi nytta av både det som vi bär med oss med lätthet och det som kanske märkt oss och skapat ärr och blåmärken inombords.

Några korta reflektioner:

Vad har jag med mig? – Erfarenheterna som skapar en grund och förmåga att använda erfarenheter, kompetens och insikter för att navigera framåt.

Var är jag nu? – Läget där vi har möjligheten att utvärdera och se tillbaka på det som varit och reflektera över vad vi vill behålla och vad vi vill förändra.

Vart vill jag komma? – Den spännande framtiden som är möjlig att påverka och sätta mål för. Läget framåt som ger oss möjlighet att justera det vi inte är tillfreds med och även förstärka det vi trivs med och vill utveckla ytterligare.

Att bli ok med sitt förflutna, acceptera sitt ”nu” och bestämma sig för saker framåt, är ett effektivt och hållbart sätt att se på sin personliga resa. Både i arbetslivet och på det privata planet. För att bli en bra och framgångsrik ledare krävs dock balans mellan dom båda. En ledare som får andra att vilja följa efter visar tydligt på ett liv och ledarskap som bottnar i en inre resa där dåtid, nutid och framtid har en stabil grund och ansats åt det håll man vill förflytta sig. Det handlar inte om att ta lätt på saker eller inte tillåta sig att tycka att vissa saker är både svåra och skrämmande i de olika lägena. Nej, vad det handlar om är att våga möta sig själv i det som varit, är och som kommer. Vem har jag varit och vad hade jag velat? Vem är jag nu och vad skulle jag önska var annorlunda? Vart vill jag och vem vill jag vara och på vilket sätt kan jag ta mig dit?

Att jobba med sig själv i de här tre olika lägena är viktigt och en nyckel till att må bra och skapa förutsättningar för ett framgångsrikt och hållbart ledarskap. Ja, ett hållbart liv skulle jag vilja påstå. I många delar klarar men inte det själv. Goda vänner, familj, en partner eller möjligheten att på ett professionellt sätt få guidning är viktigt. Jag tror vi är många som skulle bli ordentligt överraskade om vi tog oss an de här frågorna på stort allvar och både tänkte, kände efter och agerade för att utvecklas mot det vi önskar ska vara vårt ”vart vill jag komma?”

Vill du ställa dom här frågorna om det som varit? Vill du vara ärlig mot dig själv där du är nu? Vill du fortsätta på den inriktning du har idag, eller börja resan mot något annat? Ta chansen, för livet pågår här och nu!